Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

pH meter Archive

8686 AZ เครื่องวัดพีเอช แบบปากกา PEN PH METER

  เครื่องวัดพีเอช แบบปากกา รุ่น 8686 แบรนด์ AZ   PEN PH METER   คุณสมบัติ จอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมจอแสดงผลคู่ กันน้ำ IP65 การแสดงผลแบบ Dual / pH อุณหภูมิ การวัดที่มีความมั่นคง การปรับเทียบอัตโนมัติด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวได้ถึง 3 จุด ค่าปรับเทียบสามารถปรับได้
Read More

EC910 AMTAST เครื่องวัดค่า PH/MV CONDUCTIVITY/TDS/DO

  เครื่องวัดค่า PH/MV CONDUCTIVITY/TDS/DO รุ่น EC910 แบรนด์ AMTAST   PH/MV CONDUCTIVITY/TDS/DO METER คุณสมบัติ :  วัดได้ 8 ค่า : pH, ORP , ความเข้มข้นของไอออน, ค่าความนำไฟฟ้า , TDS , ความเค็ม , ความต้านทานและ DO กำหนดการสอบเทียบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ในการสอบเทียบเครื่องวัดเป็นประจำ แสดงสถานะการวัดอัตโนมัติ ฟังก์ชั่น Auto-Hold จะค้างค่าที่วัดได้เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและบันทึก การสอบเทียบแบบแมนนวลจะแก้ไขส่วนเบี่ยงเบน อุณหภูมิ หน่วยเลือก อุณหภูมิ (° C
Read More

กรดด่างในดิน ที่เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้ ?

นอกจากน้ำ และแร่ธาตุอาหารที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเจริญเติบโตของพืชแล้ว ยังมีปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชก็คือ กรดด่างในดิน ค่าความเป็นกรดและด่างหรือเป็นกลางของดิน ค่าเหล่านี้เป็นผลมาจากแร่ธาตุที่อยู่ในดินนั่นเอง ดินที่เป็นกรดคือดินที่มีประจุบวกของไฮโดรเจนอยู่มาก ดินที่เป็นด่างคือดินที่มีประจุบวกของไฮโดรเจนอยู่น้อยมาก ซึ่งดินทั้งสองชนิดนี้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ทั้งคู่ ดินที่เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้คือ ดินที่เป็นกลาง(ในอุดมคติ) ซึ่งดินทั่วไปนั้น ในสภาพปกติ คือดินที่เป็นกรดหรือด่างอ่อนๆ จนถึงปานกลาง  ผลจากการที่ดินมีค่าความเป็นกรดด่างไม่เหมาะสมนั้น จะทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมแร่ธาตุที่ต้องการที่มีใน ดินไปใช้ประโยชน์ได้  ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับความเป็นกรดด่างของดินคือ ดินมักมีสภาพเป็นกรด สาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ในดิน การใส่ปุ๋ยเคมีบางชนิด สารที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท   การตรวจสอบค่าความเป็นกรดหรือด่างของดินสามารถตรวจสอบได้โดยใช้กระดาษลิตมัส หรืออาจจะเป็นเครื่องวัดความเป็นกรดด่างดังภาพ การแก้ไขดินที่มีความเป็นกรดมาก ให้ใช้ปูนขาวใส่ลงไปในดินแล้วไถพรวนให้เข้ากัน รดน้ำ แล้วทิ้งเอาไว้ 2-3
Read More