Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

เครื่องวัดความเค็ม Archive

PSA-311 LUTRON เครื่องวัดความเค็ม Salt Meter

  เครื่องวัดความเค็ม รุ่น PSA-311 แบรนด์ LUTRON   Salt Meter   คุณสมบัติ เครื่องวัดความเค็ม แบบ ปากกา การวัดที่รวดเร็ว อ่านค่าที่ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยการอ่านดิจิตอลและใช้งานง่าย ช่วงการ วัดความเค็ม : 0-12% (% น้ำหนัก) เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, ATC (ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) กันน้ำ
Read More

AMR101 TLEAD เครื่องวัดความเค็ม DIGITAL SALT REFRACTOMETER

  เครื่องวัดความเค็ม รุ่น AMR101 แบรนด์ TLEAD DIGITAL SALT REFRACTOMETER   Digital Sodium Chloride (NaCl) Refractometer AMR101 เครื่องวัดความเค็ม AMR101 ช่วงวัดความเค็ม 0-28% Specifications ช่วง: 0~28g/100g; 0~34g/100ml; 1.000~1.216 ความถ่วงจำเพาะ; 0~26° Baume; 0~80°C/32~175°F ความละเอียด:
Read More