Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

อุณหภูมิ Archive

DTP-482 Thermometer for Cooking Kitchen

  เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับทำอาหาร รุ่น DTP-482 แบรนด์ TLEAD   Thermometer for Cooking Kitchen คุณสมบัติ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล มีความร้อนสูง มีหัวอ่านสแตนเลสและสายเคเบิล เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับทำอาหาร รุ่น DTP-482 เหมาะสำหรับปิ้งย่างบาร์บีคิวลูกกวาดและทอดของมัน ในการตรวจสอบอุณหภูมิอาหารภายในตู้โดยไม่ต้องเปิดเตาอบ เมื่ออาหารเสร็จสิ้นจะมีเสียงปลุกทันที ใช้แบตเตอรี่ AAA สามารถวัดอุณหภูมิจาก 32 ถึง 482 องศาฟาเรนไฮต์
Read More

สภาพอากาศ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ”พืช”อย่างไร ?

สภาพอากาศ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลผลิตการเกษตร  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร และการผลิตอาหารในพื้นที่ต่างๆ แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยพื้นฐานของการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยที่การเกษตรพึ่งพาน้ำฝนและฤดูกาลตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ความแปรปรวนของฤดูกาล ภัยแล้ง น้ำท่วม ที่คาดว่าจะเกิดบ่อยครั้งขึ้น   อุณหภูมิ -ส่งผลต่อปริมาณการผลิตพืชผล คือถ้าอุณหภูมิเหมาะสมต่อความสมบูรณ์ (fertility) ของละอองเรณู (pollen) หรือเกสรตัวผู้ของพืชนั้นๆ ก็จะทำให้การผสมพันธุ์กับเกสรตัวเมียให้ดอกออกผลดี โดยละอองเรณูของพืชชนิดต่างๆ หรือชนิดเดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์ มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิต่างกัน   พืชที่อ่อนไหวต่ออุณหภูมิ
Read More