Latest

การย่อยกระดาษ

ในธรรมชาติ การย่อยสลายทางชีวภาพด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน จะใช้อัตราส่วนที่แตกต่างกันด้วย เพื่อให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจุลินทรีย์ต้องการแสง น้ำ และออกซิเจน ในการช่วยย่อยสลายทางชีวภาพ อุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอัตราการย่อยสลายทางชีวภาพ เนื่องจากในสภาพอากาศอบอุ่นทำให้จุลินทรีย์มีแนวโน้มทำงานซ้ำๆได้เร็วขึ้น   การย่อยสลายทางชีวภาพสามารถวัดเป็นจำนวนได้หลายวิธี นักวิทยาศาสตร์มักใช้การทดสอบการหายใจของจุลิทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน (Aerobe) ในการหายใจ โดยเก็บตัวอย่างที่เป็นของเสียในรูปของแข็ง ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์และดิน ต่อมาผึ่งลมทิ้งไว้หลายวัน จุลินทรีย์จะทำการย่อยตัวอย่างทีละน้อย และผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นตัวบ่งชี้การย่อยสลาย การย่อยสลายทางชีวภาพสามารถวัดโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic microbes) และปริมาณของก๊าซมีเทน หรือโลหะเจือปนอื่นๆที่เกิดขึ้น  สำหรับกระดาษนั้น ถ้าทดสอบระยะเวลาในการย่อยสลาย
Read More

เก้าอี้ที่ไม่เหมือนเก้าอี้ (Chairless Chair)

มันเหมือนเก้าอี้เสียที่ไหน คุณผู้อ่านลองดูภาพประกอบนะคะ แต่ไอ้เจ้าแท่งๆที่ยึดติดกับขานี้มันอัศจรรย์มากๆ เพียงแค่คุณต้องการจะนั่ง คุณก็จะรู้สึกเสมือนว่านั่งอยู่บนเก้าอี้จริงๆ ทั้งๆที่ ไอ้เจ้าอุปกรณ์นี้ ไม่เห็นจะเหมือนเก้าอี้ที่เรารู้จักกันมาก่อนเลย อุปกรณ์นี้มีชื่อว่า Chairless Chair หรือถ้าจะให้แปลความหมายเป็นไทย ก็น่าจะแปลว่า เก้าอี้ที่เหมือนเก้าอี้น้อยมาก จุดประเด็นบทความ เก้าอี้ที่ไม่เหมือนเก้าอี้นี้ เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของโครงกระดูกที่รองรับสรีระ ณ ขณะที่เรานั่งได้อัตโนมัติ มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อของผู้สวมใส่เก้าอี้ตัวนี้ผ่อนคลายจากการยืนนานๆ ซึ่งในตอนนี้ เมืองซูริช ประเทศสวิตเซอร์แลนได้เริ่มใช้แล้ว ทั้งนี้ ยังได้รับความสนใจจากผู้ผลิตรถยนต์ทั้งยี่ห้อ บีเอ็มดะบิว (BMW) และออดี้ (Audi)
Read More

หมู่บ้านต้นกระดาษแห่งแรก

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดตัวโครงการ “หมู่บ้านต้นกระดาษ” 1 หมู่บ้าน 1 ล้านต้น 33 ล้านบาท นำร่องที่สุรินทร์เป็นแห่งแรก ดั๊บเบิ้ล เอ นำร่องโครงการ “หมู่บ้านต้นกระดาษ” ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการปลูกต้นกระดาษในพื้นที่ว่าง อาทิ คันนา รอบบ้าน รอบโรงเรียน พื้นที่ว่างของชุมชน ตั้งเป้าหมู่บ้านละ 1 ล้านต้น เพื่อนำรายได้มาตั้งเป็นกองทุนพัฒนาหมู่บ้านและสร้างรายได้เสริมให้กับลูกบ้าน พร้อมลงนามหมู่บ้านต้นกระดาษแห่งแรกที่จังหวัดสุรินทร์ และเปิดให้หมู่บ้านอื่นทั่วไทยร่วมโครงการได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้
Read More

ยูเอชบี (USB) แบบใหม่

ปัจจุบันหลายรัฐบาลในกลุ่มประเทศยุโรป ยังให้  ไมโคร ยูเอชบี micro-USB เป็นตัวเชื่อมต่อและชาร์ทแบตเตอรี่แบบมาตรฐาน“ทุกวันนี้เราจะเห็นว่า ปลั๊ก ยูเอชบี USB  เสียบได้เพียงด้านเดียว ไม่อิสระ ไม่ว่าจะพัฒนามากี่รุ่น ก็ยังเป็นเช่นนี้ ดังภาพ คือมันจะต้องใช้แถบเชื่อมต่อด้านเดียวเสมอๆไม่ว่าจะรุ่นไหนๆที่ผ่านมา สิบห้าปีแล้วที่เป็นเช่นนี้ เราควรจะเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก้าวข้ามผ่านสิ่งเดิมๆ    เราควรจะออกแบบ ยูเอชบี (USB) แบบใหม่ ให้มันใช้งานง่ายขึ้น หลายครั้งที่ผู้ใช้จะพบกับปัญหาพื้นที่ในการเสียบ ยูเอชบี (USB) ผิดด้าน เป็นการยึดติดกับตำแหน่งที่เสียบ  Alex Peleg, รองประธานของกลุ่มวิศกรผู้วางนโยบายของบริษัท Intel
Read More

ปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา

น้ำประปาโดยความหมายที่ ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงบัญญัติขึ้นจากคำภาษาอังกฤษ Water Supply หมายถึง น้ำสะอาด น้ำประปาจึงต้องผ่านกระบวนการหลากหลาย เพื่อให้เป็นน้ำสะอาด น้ำดิบ หมายถึง น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่จะนำมาบำบัด ( Treatment หรือ Purify) ให้เป็นน้ำสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำต่างๆ ที่กำหนด แหล่งน้ำดิบนั้น คือ แหล่งน้ำที่เราใช้ผลิตน้ำประปา แหล่งน้ำดิบที่สะอาด มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการผลิตน้ำประปา ปัจจุบัน น้ำเป็นปัจจัยที่มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อการดำรงอยู่นั้นมีคุณภาพลดลงเรื่อยๆ เนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์เอง ไม่ว่าจะเป็นของเสียที่มนุษย์ผลิตขึ้นจากการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น สิ่งขับถ่ายของมนุษย์ ขยะมูลฝอย
Read More

ชิปคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เหมือนสมอง โปรเจคใหญ่ของไอบีอ็ม (IBM)

ชิปคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เหมือนสมอง โปรเจคใหญ่ของไอบีอ็ม (IBM) ชิปที่ว่านี้ มันจะสามารถรับความรู้สึกได้ ทั้งกลิ่น เสียง และตอบสนองได้ เช่นเดียวกับสมองคนเรา โดยตัวชิปนั้นจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น -                    เครื่องวัดอุณภูมิคนไข้  ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ ตัวชิปนี้จะสามารถดมกลิ่นอาการป่วยและประเมินอาการเจ็บป่วยได้ว่าควรจะต้องไปหาหมอหรือยัง -                    และอาจจะนำตัวชิปนี้ไปใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยและค้นหาบุคคล -                    เป็นตัวชิปในแว่นตาสำหรับคนตาบอด เมื่อสวมใส่ มันจะช่วยบอกทางให้คนตาบอด จากการสร้างตัวชิปที่สามารถรับความรู้สึกต่างๆได้ดังสมอง  จะนำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมาย  ดังนี้แล้ว ทางไอบีเอ็มจะใช้ทั้งองค์ความรู้ด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ในการพัฒนาฝังโปรแกรมต่างๆไว้ข้างในสร้างชิ้นงานที่หลายๆคนจินตนาการไว้ ให้เป็นจริง และระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทั้ง คอมตั้งโต๊ะ
Read More

กรมชลประทานและการประปานครหลวงยืนยันมีน้ำเพียงพอผลิตน้ำประปา

จากข่าว วันที่7 ส.ค.2557 กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่า บางพื้นที่ของประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีการกระจายตัวของฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสม อีกทั้งหลายวันที่ผ่านมาหลายพื้นที่ยังคงฝนตกชุก เช่นที่ จ.น่าน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องนำป้ายแจ้งเตือนอันตรายไปติดตั้งไว้บนถนนสายบ้านหลักลาย-บ้านเวร อ.บ่อเกลือ และถนนสายเฉลิมพระเกียรติ-บ่อเกลือ บริเวณบ้านเปียงก่อ อ.เฉลิมพระเกียรติ เพราะเกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางถึง 6 จุด แต่เจ้าหน้าที่แขวงการทางน่านและทหารได้นำเครื่องจักรหนักเข้าไปเปิดเส้นทางและซ่อมแซมแล้ว เหมือนว่าฝนจะตกหนักจากการรายงานของกรมอุตุ แต่กระนั้นน้ำในแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ก็ถือว่ายังมีน้อย แม้เข้
Read More

“French Girls” แอพพลิเคชั่นยอดนิยมบนระบบปฏิบัติการ ios ตอนนี้ !

หลายคนคงยังไม่ลืมฉากสำคัญในภาพยนต์เรื่อง”ไททานิก” ตอนเมื่อโรสโอบกอดแจ็คแล้วพูดว่า “I want you to draw me like one of your French girls.” ซึ่งแปลเป็นไทยให้ถึงอารมณ์ก็ประมาณว่า “แจ็ค วาดรูปฉันหน่อยสิคะ เอาให้สวยแบบหญิงสาวฝรั่งเศสเลยนะคะ” ว่าแล้วนางก็โพสท่าเซ็กซี่ใส่แจ็ค และแล้ว…ก็ถึงวันจบสิ้นความรักเมื่อเรือร่มกลางทะเลแอตแลนติกเหนือ เรื่องราวความรักของเขาทุกอย่างยังคงตราตรึงในหัวใจ ฉากจบของเรื่องคำพูดลาของแจ็คที่มีให้กับโรส คือ “Never let go.” อย่าลืมคำสัญญานะ โรสก็ตอบรับ
Read More

การลดความชื้น ในคอกเลี้ยงโคขุน

การลดความชื้นในโรงเรือนเลี้ยงโคขุนวิธีนี้ เป็นของคุณเนอร์ไมล์ กุลวงศ์ เกษตรกรที่จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้แกลบดิบเป็นวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงโคขุนแบบยืนโรง ที่พื้นโรงเรือนราดซีเมนต์ ก็เพื่อดูดซับของเสียจากการขับถ่ายของโค และยังช่วยลดความลื่นของพื้นคอกเมื่อเปียกชื้น ทำให้โคไม่ลื่นล้มได้ง่าย เกษตรกรเทแกลบดิบลงพื้นคอกครั้งแรกให้หนาประมาณ 10-15 เซนติเมตร หลังจากนั้นเติมแกลบลงไปสัปดาห์ละครั้ง หรือเมื่อสังเกตเห็นว่าพื้นคอกเริ่มแฉะ ซึ่งวิธีนี้ทำให้พื้นคอกแห้งอยู่ตลอดเวลา ช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็น และมีแมลงวันลดน้อยลง ทั้งนี้ แกลบที่ปูพื้นคอกก็จะถูกโคเหยียบย่ำปะปนไปกับมูลโค โดยทุกๆ 1 เดือน เกษตรกรก็สามารถตักมาขายเป็นปุ๋ยคอกได้อีกด้วย นอกจากจะใช้แกลบเพื่อลดความชื้นในฟาร์มเลี้ยงโคขุนได้แล้วนั้น ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อื่นๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน สำหรับการเลี้ยงโคขุนในเชิงธุรกิจ จะมีมาตรฐานการออกแบบและปลูกสร้างพื้นคอกดังนี้ 1.พื้นคอกโคขุนสามารถเทคอนกรีตทั้งหมดได้ก็เป็นการดี
Read More

นกกระเรียนพันธุ์ไทย (เข้าฤดูวางไข่แล้ว)

นกกระเรียนพันธุ์ไทยเข้าฤดูวางไข่แล้ว  “นกกระเรียนพันธุ์ไทย”  สัตว์ป่าคุ้มครองที่เคยสูญพันธุ์ไปจากป่าธรรมชาติของไทย และนำมาเพาะเลี้ยงในพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จ.บุรีรัมย์เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ 2 คู่ ล่าสุดได้วางไข่แล้วและรอลุ้น 30 วันฟักไข่ให้กำเนิดลูกนก ขณะจนท.เฝ้าดูแลใกล้ชิด เผยพบ นกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโครงการแรกกว่า 40 ตัว  ถูกทำร้ายและได้รับสารเคมีตายแล้วหลายตัว วันนี้ (13 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นกกระเรียนพันธุ์ไทย เพศผู้และเพศเมีย อายุ 8-9 ปี ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 1 ใน 15 ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย นำมาเพาะเลี้ยงในกรงบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวห้วยแสงเหนือ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์1 ใน 6 แห่งของประเทศ
Read More